Budapest, Hungary

2022

info
×

Gamification stories


The series titled "Gamification Stories" (ongoing since 2021) emerges from the collective depressive mood caused by the 2019 pandemic, and Billy Laviere, the creator of the series, focuses on his own life situation and motivational development.

Billy had previously struggled with panic disorder, which involved panic attacks and memory loss. These experiences reinforced his belief that the world doesn't always appear as we see it. There were moments when he glimpsed through the window, as if there was a glitch in a game. He even experienced seeing himself from an external isometric perspective during a panic attack, as if he were in one of the iconic life simulation video games.

These personal experiences explain the characteristics of the series, especially the isometric view that is constantly present in the visuals. Billy found solace and motivation in the possibilities offered by gamification and computer games. These elements helped him maintain his mental health and sustain motivation. Through gamification, he created a kind of virtual reality that draws parallels with the questions and situations we experience in the real world. The isometric view and other game mechanics in the series allow us to feel that our world has more dimensions than what we initially perceive.

To preserve his mental health and sustain motivation, Billy Laviere applied gamification and elements borrowed from the world of computer games. The series is not only an artistic creation but also a scientific and social experiment that highlights how gamification and the digital environment can reshape every aspect of our lives. The combined use of laser photogrammetry and gamification in the series creates new possibilities for mental health preservation and personal development.

The series contains hidden messages and metaphors that encourage people to explore and understand the hidden potential of gamification.


Budapest, Hungary

2022

info
×

London, United Kingdom

2022

info
×

Budapest, Hungary

2022

info
×

HU

A "Gamifikációs történetek" című sorozat (2021- folyamatban lévő sorozat) a 2019-es pandémia következtében kialakult kollektív depresszív hangulatból emelkedik ki, és Billy Laviere, a sorozat alkotója, a saját élethelyzetére és motivációs fejlődésére fókuszál.


Billy korábban pánikbetegséggel küzdött, amely rohamokkal és emlékezetkieséssel járt. Ezek az élmények megerősítették azon meggyőződését, hogy a világ nem mindig úgy néz ki, ahogy azt mi látjuk. Előfordult, hogy egy pillanatra átlátott az ablakon, mintha egy játékban történt volna egy hiba, egy "glitch". Sőt, olyan is volt, hogy pánikroham közben egy külső, izometrikus szemszögből látta saját magát, mint az egyik ikonikus életszimulációs játékban.
Ezek a személyes tapasztalatok magyarázzák a sorozat jellegzetességeit, különösen az izometrikus nézetet, amely állandóan jelen van a képeken. Billy a gamifikáció és a számítógépes játékok által nyújtott lehetőségekben talált megnyugvást és motivációt. Ezek az elemek segítették őt a mentális egészségének megőrzésében és a motiváció fenntartásában. A gamifikáció révén egyfajta virtuális valóságot teremtett, amely párhuzamot von a való világban tapasztalt életünk kérdéseivel és helyzetével. Az izometrikus nézet és más játékmechanikák segítségével a sorozatban átélhetjük azt az érzést, hogy a világunknak több dimenziója van, mint amit az első pillantásra látni vélünk.

Billy Laviere a mentális egészségének megőrzése és a motiváció fenntartása érdekében alkalmazta a gamifikációt és a számítógépes játékok világából átemelt elemeket. A sorozat nem csupán művészi alkotás, hanem egyfajta tudományos és társadalmi kísérlet is, amely rámutat arra, hogy hogyan formálhatja át életünk minden területét a gamifikáció és a digitális környezet. A lézeres fotogrammetria és a gamifikáció közös alkalmazása a sorozatban új lehetőségeket teremt a mentális egészségmegőrzésre és a személyes fejlődésre.
A sorozat olyan rejtett üzeneteket és metaforákat tartalmaz, amelyek arra ösztönzik az embereket, hogy felfedezzék és megértsék a gamifikáció által rejtett potenciált. 


Budapest, Hungary

2021

info
×


Budapest, Hungary

2021

info
×


Budapest, Hungary

2021

info
×


Budapest, Hungary

2021

info
×
Using Format